TỔNG HỢP CÁC PHIÊN BẢN ADIDAS YEEZY BOOST ĐƯỢC RA MẮT NĂM 2020Năm 2020 là khoảng thời gian đặc biệt, bắt đầu cho một thập kỷ mới, nó cũng đánh dấu kỷ niệm 5 năm phát hành của dòng giày Yeezy nổi tiếng của Kanye West. Sau khi đạt số lượng kỷ lục về con số bán ra trong năm 2018 và ngày càng nhiều phối màu đặc sắc được ra mắt trong năm 2019, từ những dấu hiệu tích cực trên cho thấy năm 2020 sẽ là một năm bùng nổ nữa của Yeezy đặc biệt là Adidas, những phiên bản mới như Adidas Yeezy boost 380, 700,... Sau đây là những cập nhật thời gian release mới nhất:

 

Ngày 25 / 03 / 2020

 

 

Adidas Yeezy Boost 350 V2 "Cinder Reflective"

Release date: 21/03/2020

Retail: $220

Code: FY2903

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 350 V2 ''Linen''

Release date: Comming Soon

Retail: $220

Code: FY5158

 

 

 

Adidas Yeezy 700 V3 ''Alvah''

Release date: 15/02/2020

Retail: $200

Code: H67799

 

 

 

Adidas Yeezy 700 MNVN ''Bone''

Release date: Comming Soon

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy Foam Runner

Release date: Comming Soon

 

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 380 ''Blue Oat''

Release date: Comming Soon

Retail: $230

 

 

 

Adidas Yeezy QNTM ''Barium''

Release date: Mùa hè 2020

Retail: $250

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 380 ''Sky Blue''

Release date: Mùa hè 2020

 

 

Adidas Yeezy Boost 350 V2 ''Zyon''

Release date: Mùa hè 2020

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 350 V2 ''Oreo''

Release date: Mùa thu 2020

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 700 MNVN ''Phosphor''

Release date: 2020

Retail: $220

 

 

Adidas Yeezy Basketball 

Release date: 2020

Retail: $250

 

 

 

Adidas Yeezy 380 ''Supcol'', ''Earthly'', và ''Pepper''

Release date: 2020

Retail: $230

 

 

 

Adidas Yeezy 380 Sample Colorway

Release date: 2020

Retail: $200

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 350 V2 ''Yeshaya Reflectice''

Release date: 24/01/2020

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 350 V2 ''Yeshaya''

Release date: 25/01/2020

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 350 V2 ''Marsh''

Release date: 01/02/2020

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 700 MNVN ''Triple Black''

Release date: 08/02/2020

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy QNTM 

Release: 16/02/2020

Retail: $250

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 350 V2 ''Earth''

Release date: 22/02/2020

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 350 V2 ''Tail Light''

Release date: 22/02/2020

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 350 V2 ''Flax''

Release date: 22/02/2020

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy Boost 700 MNVN ''Orange''

Release date: 28/02/2020

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy 380 ''Mist Reflective''

Release date: 29/02/2020

Retail: $220

 

 

 

Adidas Yeezy 350 ''Desert Sage''

Release date: 14/03/2020

Retail: $220

 

 

 

 Adidas Yeezy Boost 350 V2 ''Cinder''

Release date: 21/03/2020

Retail: $220

 


 

 

Adidas Yeezy Boost 380 ''Mist''

Rlease date: 25/03/2020

Retail: $230

Nguồn: Sneaker new

 

 

 


Bài viết liên quan