AIR JORDAN 1 MID WHITE GREY

  • 3,500,000 VNĐ 4,200,000 VNĐ
  • Code: 554724 108
  • Size:

Sản phẩm cùng loại

AIR JORDAN 10 VENOM

1,500,000 Đ

4,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 CHARLOTTE

2,000,000 Đ

4,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 BOBCATS

1,500,000 Đ

4,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 NYC

2,000,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 FIBA GYM RED (GS)

3,300,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN EXECUTIVE WHITE

2,900,000 Đ

3,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 FIBA GYM RED (MEN)

4,900,000 Đ

6,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 KNICKS RIVALS

5,900,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 WIN LIKE NAVY (MEN)

7,200,000 Đ

8,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 HEIRESS

5,800,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 2 CONCORD BLUE

2,000,000 Đ

3,800,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 BLACK CEMENT

3,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 RIO TEAL

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 SPORT BLUE

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 CYBER MONDAY (MEN)

4,400,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 CYBER MONDAY (WOMEN)

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 PURE WHITE

5,500,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 BRED

4,900,000 Đ

AIR JORDAN 4 WHITE SAND

3,600,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 ROYALTY (GS)

3,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 MOTOSPORT AWAY

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 DUNK FROM ABOVE (WMS)

2,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 KNICKS

3,600,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 DENIM PINK

2,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 LOW DUNK FROM ABOVE (MEN)
Sale
AIR JORDAN 5 LOW KNICKS

5,900,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 MIDNIGHT NAVY

2,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 BRONZE  (W)

2,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 OLYMPIC GOLD

3,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 LOW ALTERNATIVE 90

2,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 LOW FIRE RED

2,000,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 LOW DUNK FROM THE ABOVE (WOMEN)
Sale
AIR JORDAN 5 METALLIC BLACK

3,000,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 6 FIERCE GREEN

3,000,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 7 MARVIN THE MARTIAN

3,200,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 IM BACK

3,600,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 CHICAGO (MEN)

4,900,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 CHICAGO

3,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 VIVID PINK

3,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 WIN LIKE NAVY (WOMEN)

5,200,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 WIN LIKE  RED (WOMEN)

5,200,000 Đ

5,800,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 LOW HEIRESS WHITE

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 LOW NAVY GUM

4,000,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 LOW CHERRY

4,000,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 LOW CLOSING CEREMONY

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 HORNETS

2,000,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 UNC

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 WOOL

2,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 FLU GAME

2,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 GYM RED

2,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 NYLON

2,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 13 ALTITUDE

4,900,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 13 ALTERNATE

3,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN XXX GYM RED

3,000,000 Đ

5,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SON OF MARS BLACK CEMENT

4,000,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SPIZIKE FORTY BLUE

2,000,000 Đ

3,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN VELOCITY

1,500,000 Đ

2,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SON OF MARS HOT LAVA

3,500,000 Đ

4,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SON OF MARS YEEZY

2,900,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SPIZIKE UNI RED

2,000,000 Đ

3,800,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SPIZIKE OREO

2,900,000 Đ

3,800,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SPIZIKE GYM RED (MEN)

4,200,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW SMOKE GREY

3,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW LASER BLUE (GS)

3,300,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW PARIS

10,500,000 Đ

12,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW  NOBLE RED (WMS)

3,500,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW  PINE GREEN

3,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID HULK

3,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID CHICAGO 2020

3,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID TOP 3

3,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID STARFISH ORANGE

4,900,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID ALTERNATE SWOOSH

3,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID AMARILLO ORANGE

3,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID COLOR SWOOSH (SE) 2020
Sale
AIR JORDAN 1 MID GREEN 2020

3,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID ROYAL BLUE 2020

3,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID BRED TOE 2020

3,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID BLACK NOBLE RED

4,200,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID NEWSPAPER

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID SHATTERED BACKBOARD

4,900,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID HOT PUNCH BLACK

4,200,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID TRIPLE BLACK

3,300,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID DARK PURPLE

2,300,000 Đ

2,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID UNI WHITE

3,500,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID COOL GREY (WOMEN)

2,900,000 Đ

3,300,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID SHADOW (WOMEN)

2,500,000 Đ

3,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID BLACK OLIVE CANVAS

3,600,000 Đ

4,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID VIVID ORANGE

3,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID GYM RED BLACK

2,300,000 Đ

2,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID ALL BLACK (MEN)

3,300,000 Đ

3,800,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID ALL BLACK (WOMEN)

2,300,000 Đ

2,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID ALL WHITE

3,500,000 Đ

4,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID OBSIDIAN

3,500,000 Đ

4,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID COOL GREY

3,300,000 Đ

4,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID SEQUOIA (MEN)

2,900,000 Đ

3,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH CYBER MONDAY

3,200,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH RETRO OG YINYANG (WOMEN)
Sale
AIR JORDAN 1 HIGH OG SAIL (WOMEN)

3,500,000 Đ

4,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH NAVY

2,800,000 Đ

3,300,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH DAVID LETTERMAN

3,300,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1.5  HIGH BLACK GUM

3,800,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1.5 HIGH BRED

3,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH BHM

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH BLACK GUM

2,500,000 Đ

3,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH HEIRESS CAMO

2,500,000 Đ

3,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH RIO TEAL

2,500,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH RARE AIR (WOMEN)

2,600,000 Đ

3,300,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH OG CITY OF LIGHT

3,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH STRAP BLACK (MEN)

3,500,000 Đ

4,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 LOW CLOSING CEREMONY (MEN)
Sale