AIR JORDAN 1 HIGH ZOOM CMFT PINK GLAZE

  • 10,500,000 VNĐ 11,500,000 VNĐ
  • Code: CT0979 601
  • Size:

Sản phẩm cùng loại

AIR JORDAN 10 VENOM

1,500,000 Đ

4,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 NYC

2,000,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 LASER ORANGE

7,000,000 Đ

7,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN EXECUTIVE WHITE

2,900,000 Đ

3,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 FIBA GYM RED (MEN)

4,900,000 Đ

6,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 KNICKS RIVALS

5,900,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 WIN LIKE NAVY (MEN)

7,200,000 Đ

8,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 HEIRESS

5,800,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 BLACK CEMENT

3,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 RIO TEAL

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 SPORT BLUE

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 CYBER MONDAY (MEN)

4,400,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 3 CYBER MONDAY (WOMEN)

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 ROYALTY (GS)

3,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 MOTOSPORT AWAY

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 DUNK FROM ABOVE (WMS)

2,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 KNICKS

3,600,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 4 DENIM PINK

2,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 LOW KNICKS

5,900,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 MIDNIGHT NAVY

2,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 BRONZE  (W)

2,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 OLYMPIC GOLD

3,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 LOW ALTERNATIVE 90

2,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 LOW FIRE RED

2,000,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 5 LOW DUNK FROM THE ABOVE (WOMEN)
Sale
AIR JORDAN 5 METALLIC BLACK

3,000,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 6 FIERCE GREEN

3,000,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 IM BACK

3,600,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 CHICAGO (MEN)

4,900,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 CHICAGO

3,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 10 VIVID PINK

3,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 LOW CLOSING CEREMONY (MEN)
Sale
AIR JORDAN 11 WIN LIKE NAVY (WOMEN)

5,200,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 WIN LIKE  RED (WOMEN)

5,200,000 Đ

5,800,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 LOW HEIRESS WHITE

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 LOW NAVY GUM

4,000,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 LOW CHERRY

4,000,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 11 LOW CLOSING CEREMONY

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 HORNETS

2,000,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 UNC

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 WOOL

2,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 FLU GAME

2,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 GYM RED

2,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 12 NYLON

2,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 13 ALTITUDE

4,900,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN XXX GYM RED

3,000,000 Đ

5,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SON OF MARS BLACK CEMENT

4,000,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SPIZIKE FORTY BLUE

1,000,000 Đ

3,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN VELOCITY

1,500,000 Đ

2,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SON OF MARS HOT LAVA

3,500,000 Đ

4,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SON OF MARS YEEZY

2,900,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SPIZIKE UNI RED

2,000,000 Đ

3,800,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SPIZIKE OREO

2,900,000 Đ

3,800,000 Đ

Sale
AIR JORDAN SPIZIKE GYM RED (MEN)

4,200,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW LIGHT ARCTIC PINK

5,200,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW BLACK WHITE GYM RED

5,500,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW COURT PURPLES

5,500,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW BLACK AURORA GREEN

4,900,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
 AIR JORDAN 1 LOW ROYAL YELLOW

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW REVERSE BRED

4,500,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW  PINKSICLE

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW  NOBLE RED (MEN)

4,900,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW TRIPLE WHITE

3,900,000 Đ

4,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW  PINE GREEN

5,500,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW ROYAL BLUE

4,900,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW TAKE FLIGHT

4,200,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW DARK BEETROOT BLACK

5,500,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 LOW SIREN RED BLACK

5,500,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID SIGNAL BLUE

6,500,000 Đ

7,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID SIGNAL BLUE(GS)

5,900,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID CHILE RED 2021

6,500,000 Đ

7,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID MEATLLIC GOLD 2020

5,500,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID SE BLACK GLITTER

3,900,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID MAYBE I DESTROYED THE GAME
Sale
AIR JORDAN 1 MID SISTERHOOD

6,500,000 Đ

7,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID DIGITAL PINK (GS)

3,300,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID SE UNION BLUE

4,900,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID PINKSICLE

4,200,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID STARFISH ORANGE

5,200,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID CHICAGO TOE (MEN)

5,900,000 Đ

6,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID AMARILLO ORANGE

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID COLOR SWOOSH (SE) 2020
Sale
AIR JORDAN 1 MID GREEN 2020

4,500,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID ROYAL BLUE 2020

4,900,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID BRED TOE 2020

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID BLACK NOBLE RED

4,900,000 Đ

5,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID JOHNNY KILLROY

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID HOT PUNCH BLACK

4,200,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID TRIPLE BLACK

3,300,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID DARK PURPLE

2,300,000 Đ

2,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID UNI WHITE

3,500,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID UNI RED

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID COOL GREY (WOMEN)

2,900,000 Đ

3,300,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID INFRARED

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID SHADOW (WOMEN)

4,500,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID BLACK OLIVE CANVAS

3,600,000 Đ

4,200,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID GYM RED BLACK

2,300,000 Đ

2,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID ALL BLACK (WOMEN)

2,300,000 Đ

2,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID BLACK

4,500,000 Đ

5,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 MID SEQUOIA (MEN)

2,900,000 Đ

3,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH CYBER MONDAY

3,200,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH RETRO OG YINYANG (WOMEN)
Sale
AIR JORDAN 1 HIGH NAVY

2,800,000 Đ

3,300,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH DAVID LETTERMAN

3,300,000 Đ

3,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1.5  HIGH BLACK GUM

3,800,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH GAME ROYAL

10,000,000 Đ

12,000,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1.5 HIGH BRED

3,800,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH BHM

3,500,000 Đ

4,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH BLACK GUM

2,500,000 Đ

3,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH RUSSEL WRESTBROOK (WOMEN)
Sale
AIR JORDAN 1 HIGH HEIRESS CAMO

2,500,000 Đ

3,500,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH RARE AIR (WOMEN)

2,600,000 Đ

3,300,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH OG CITY OF LIGHT

3,900,000 Đ

4,900,000 Đ

Sale
AIR JORDAN 1 HIGH STRAP BLACK (MEN)

3,500,000 Đ

4,200,000 Đ

Sale